Η μεταγραφή σε μορφή XML

Τα ποιήματα έχουν κωδικοποιηθεί με τη χρήση της γλώσσας σήμανσης XML σύμφωνα με το πρότυπο TEI / Παράλληλος καταμερισμός (ΤΕΙ Parallel segmentation), με το οποίο είναι δυνατή η μεταγραφή περισσότερων εκδοχών ενός κειμένου σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο μαζί με τις εγγραφές του κριτικού υπομνήματος και η παράλληλη εμφάνισή τους.

Δεν είναι δυαντόν να δώσουμε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι η XML και πως χρησιμοποιείται σε ψηφιακές φιλολογικές εφαρμογές. Μια εισαγωγή στη χρήση της XML στα αγγλικά είναι διαθέσιμη εδώ και μια ειδικότερη εισαγωγή στη χρήση του προτύπου TEI εδώ.

Η μεταγραφή των ποιημάτων έγινε με βάση την έκδοση Eideneier. Όλες οι γραφές του κριτικού υπομνήματος κωδικοποιήθηκαν στο αρχείο XML, ακολουθεί ένα τυπικό παράδειγμα από το ποίημα Β΄, στίχοι 9-10:

    
        <l n="9">
        <app>
         <rdg wit="#G">καὶ λαρυγγίσματα πολλὰ καὶ λέξεις ἐπικρότους,</rdg>
         <rdg wit="#H">καὶ λαρυγγίσματα συχνὰ καὶ λέξεις αὐτοφθόγγους</rdg>
        </app>
        </l>
        <l n="10">
         <app>
           <rdg wit="#G">καὶ νὰ κατάγῃ ἑαυτὸν εἰς τὴν πεζολεξίαν,</rdg>
           <rdg wit="#H">ἀλλ' ἐξ ἀνάγκης κάτεισιν εἰς περιλεξίαν,</rdg>
         </app>
        </l>
      

Η δημιουργία του αρχείου HTML

Από το αρχείο XML δημιουργείται με τη χρήση της εκτεταμένης γλώσσας φύλλων στυλ XML, δηλ. της XSL η παράλληλη μεταγραφή των δύο εκδοχών του ποιήματος:

Ηλεκτρονικός Πτωχοπρόδρομος

Με έναν κλικ σε οποιονδήποτε στίχο μιας εκδοχής μαρκάρεται αυτόματα με κίτρινο χρώμα ο αντίστοιχος στίχος της παράλληλης εκδοχής.

Κωδικοποίηση του κριτικού υπομνήματος

Όλες οι εγγραφές του κριτικού υπομνήματος κωδικοποιούνται στο αρχείο XML. Ἐνα παράδειγμα από το ποίημα Α΄, στίχος 20:

       <l n="20"> μὴ κερατᾶν τὸ φανερόν, μὴ 
        <choice>
            <sic>ταντανοτραγάτην</sic>
            <corr resp="Eideneier">ταντανοταρτάνην</corr>
        </choice>,
       </l>
     

Στο αρχείο HTML η εγγραφή του κριτικού υπομνήματος εμφανίζεται αυτόματα μόλις ο χρήστης περάσει με το ποντίκι επάνω από τη σχετική γραφή του χειρογράφου, η οποία εμφανίζεται υπογραμμισμένη:

Ηλεκτρονικός Πτωχοπρόδρομος

Διαχείριση της εμφάνισης των παράλληλων κειμένων

Ο χρήστης της παράλληλης μεταγραφής μπορεί να επιλέξει ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται στην παράλληλη μεταγραφή στο επάνω μέρος της οθόνης:

Ηλεκτρονικός Πτωχοπρόδρομος