Τα ποιήματα

Τα ποιήματα έχουν κωδικοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο TEI / Παράλληλος καταμερισμός (Parallel segmentation), με το οποίο είναι δυνατή η μεταγραφή περισσότερων εκδοχών ενός κειμένου σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο μαζί με τις εγγραφές του κριτικού υπομνήματος και η παράλληλη εμφάνισή τους. Περισσότερες λεπτομέρεις στην «Τεχνική περιγραφή».

Ποίημα Α΄

Ποίημα Β΄

Η μορφή XML ενδεχομένως να μην εμφανίζεται σωστά σε όλους τους browsers. Η μορφή HTML εμφανίζεται σωστά στα λειτουργικά συστήματα Windows, Mac OS X και Linux και στους ακόλουθους browsers: Internet Explorer 7.0+, Mozilla Firefox 1.5+, Netscape 7.0+, Safari 1.2+, ή Opera 8.5+.